π/4-Differenz-Quadratur-Phasenumtastung


π/4-Differenz-Quadratur-Phasenumtastung
π/4-Differenz-Quadratur-Phasenumtastung f NRT π/4 differential quadrature phase shift keying, π/4-DQPSK (Differenz-Vierphasenumtastung mit π/4-Versatz)

Deutsch-Englisch Wörterbuch der Elektrotechnik und Elektronik. 2013.